ekonomibloggar.nu

onsdag, mars 29, 2017

Sätt dina finansiella mål

Oavsett din ålder eller vilket stadium i livet du befinner dig så bör du ha både kort- och långsiktiga finansiella mål. Dina egna finansiella mål måste återspegla målen för de människor du lever med annars kommer de att vara nästan ouppnåeliga. Det betyder att om du är gift måste du och din make/maka arbeta tillsammans för att skapa de finansiella målen för er familj.

Bestäm dina mål

Du måste dela upp dina finansiella mål i kort-, mellan- och långsiktiga mål. Kortsiktiga finansiella mål kan innehålla semester, ”mellansiktiga” mål kan vara att ha en buffert för nödfall och långsiktiga mål kan vara ett köpa ett hem. När du har bestämt dina mål måste du räkna ut hur mycket pengar du behöver för att nå ditt mål och hur mycket tid du har på dig. Till exempel kommer ett pensionssparande behöva vara färdigt tills det är dags för din pension och mängden du behöver spara beror på den livsstil du vill kunna ha.

Var realistisk och prioritera

Om du inte har någon buffert för nödfall och inget pensionssparande kanske tanken på en semester verkar lockande, men den är orealistisk på kort sikt. När det kommer till dina långsiktiga mål måste du vara realistisk. Att spara till ett hem inom de närmsta fem åren kanske inte kommer på fråga, men om du förlänger tiden till tio år så kanske det kan fungera. I det långsiktiga målet kan du också skapa kortsiktiga mål som hjälper dig i det långa loppet. När det gäller att köpa ett hem skulle ett kortsiktigt mål kunna vara att spara 10% av handpenningen varje år. Eller så kan du börja med att betala av din skuld.

Vidta åtgärder

Att tänka på dina mål är viktigt men att vidta åtgärder är mycket svårare. Skriv ner dina mål för att göra dem mer konkreta och ta dina första steg mot att uppnå dem. Detta kan innebära att öppna ett konto för din nödfallsbuffert eller skapa ett automatiskt överförande för ditt pensionssparande. När du väl börjat är det lättare att nå de mål som du satt upp.

Läs hela inlägget >>>